Marja van der Putten – plv hoofd Communicatie KNAW

Ter gelegenheid van het tweehonderdjarig jubileum van de KNAW stelde toenmalig KNAW-president Frits van Oostrom deze prijs in. Het was indertijd niet de eerste prijs voor profielwerkstukken, maar in het eerste jaar wel in een klap de meest succesvolle, met ruim 450 inzendingen van ruim 180 scholen. Deze toestroom van werkstukken is in de afgelopen jaren een constante geworden. Dat is uiteraard te danken aan de kwaliteit en de statuur van de prijs – toegekend door topwetenschappers uit KNAW-kringen – maar zeker ook aan het werkbare concept en de gedreven en deskundige trajectbegeleiding door De Praktijk. Met hun kennis en contacten van het onderwijsveld is de KNAW erin geslaagd de prijs van meet af aan goed te positioneren en draagvlak te verwerven onder docenten, leerlingen en schoolleiders. Ook het verwerken van de honderden inzendingen en de ondersteuning van een gedegen voorselectie door een team van vakdidactici dragen bij aan het succes van de prijs, die jaarlijks ruime aandacht krijgt in de media. Wat dan weer bijdraagt aan het streven van de KNAW om een breed publiek te enthousiasmeren voor wetenschappelijk denken en doen.

Advertentie